Over WionPlus

  • Diensten ten behoeve van de Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse Netwerken (WION).
  • Voor overheden, netwerkbedrijven, projectontwikkelaars en ingenieursbureaus.
  • Met hoge betrouwbaarheid inventariseren van kabels en leidingen. Geen geheimen in de grond met Wionplus.
  • Wionplus gaat verder dan het voorkomen van graafschade en het beheer van Kadaster meldingen (voorheen Klic).
  • De missing link om alle werkzaamheden uit handen te nemen.

Engineering:

De losse eindjes aan elkaar knopen is een vak apart, maar wel noodzakelijk om tot een juist product te komen. Zo zien wij ook onze engineering met als product een juiste aanleg met de juiste vergunningen.
Indienen van vergunningsaanvragen wordt meer digitaal, met programma’s als MOOR, LIS en ICASS. Bij waterschappen, Hoogheemraadschappen en spoorwegen liggen de eisen weer anders. Geef ons deze uitdagingen en ontlast uzelf van deze stress.

Detectie:

In het veld liggen vele soorten ondergrondse leidingen. Voordat je gaat graven is het noodzakelijk om goede en nauwkeurige informatie over deze leidingen te verkrijgen. Het gaat hierbij om alle nutsvoorzieningen maar ook de WEES-leidingen dienen goed in kaart gebracht te worden.
Het is uw volledige verantwoording om de leidingen van de nutsbedrijven te verifiëren en schade aan de leidingen te voorkomen. Lokale regels schrijven gewoonlijk voor, dat een leidingzoeker moet worden gebruikt, voordat ontgraving plaats mag vinden. Maar buiten dat, is het een logische stap om de ligging van alle leidingen op te zoeken, te traceren en te markeren alvorens te gaan graven. Beschadigingen van leidingen kan immers grote persoonlijke en financiële consequenties hebben.
Bij graafwerkzaamheden raken vaak ondergrondse kabels en leidingen beschadigd. Indien bijvoorbeeld elektriciteitskabels of gaspijpleidingen worden geraakt, zullen de bouwwerkzaamheden moeten worden gestaakt (werkstop) en kan de veiligheid in gevaar komen. Herstelwerkzaamheden kosten zeer veel geld en tijd. Ook kunt u te maken krijgen met kosten van de onderbreking van de nutsvoorzieningen.
Het systeem dat wij hanteren ontvangt de doorgegeven radiofrequenties. Met behulp van interne antennes die de sterkte en de richting van het ontvangstsignaal bepalen, wordt de gebruiker de locatie en de richting van de ondergrondse leidingen gewezen. Diepteaflezing is uitsluitend mogelijk met een signaalgenerator tot maximaal 3 meter diepte. De dieptemetingen zijn uiterst nauwkeurig, met een maximale afwijking van slechts een paar procent. Het in kaart brengen van alle nutsvoorzieningen en WEES-leidingen zal u een veilig gevoel geven.

Rapportage:

Voor de rapportage gebruiken wij een standaard incidentformulier, hierop komen alle bevindingen duidelijk te staan. Wij gebruiken deze opstelling ook om de veroorzaker te traceren en indien mogelijk ook voor de schade te laten tekenen, zodat u deze kosten kunt verhalen.
Bij een incident zullen wij u ook per uur op de hoogte houden van de vorderingen. Na herstel krijgt u een volledig en duidelijke rapportage die passend bij uw bedrijfsprocessen.

Beheer:

Met SLA (service level agreement) en Beheer bieden wij monitoring van uw infrastructuur. Samen met u leggen we alle gemaakte afspraken vast in een service-overeenkomst die het best past bij uw wensen en bedrijfsprocessen.
Voor een vast bedrag per jaar neemt WionPlus BV het beheer van uw infrastructuur volledig voor zijn rekening. Wij beheren uw infrastructuur Pro-actief evenals op afstand. Het is voor ons van groot belang dat bij u de storing snel verholpen wordt. Met een SLA respons worden problemen en incidenten binnen de afgesproken tijden aangepakt en opgelost.

Contact

Voor algemene vragen en informatie gelieve gebruik te maken van bijgevoegd contactformulier.

Voor direct contact:

E-mail: frans@wionplus.nl
Mobiel: 06 2626 7279


E-mail: marco@wionplus.nl
Mobiel: 06 5331 8127Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Nieuws

WionPlus BV heeft SLA en Netwerkbeheer van IBOIJ Fiber U.A.
Nieuws

WionPlus BV heeft SLA en Netwerkbeheer van IBOIJ Fiber U.A.

WionPlus BV heeft het SLA en Netwerkbeheer van IBOIJ Fiber U.A.   Vanaf 1 december 2015 hebben wij in beheer de industrieterreinen: De Riese te ULFT; IJsselweide te GENDRINGEN; Akkermansweide en Stationsgebied te TERBORG; Akkermansweide te GAANDEREN.   Deze aanleg betreft ±11 kilometer met 60 aangesloten bedrijven. De aanleg is gedaan door de coöperatie IBOIJ […]
WionPlus BV heeft SLA en Netwerkbeheer van Nieuwkoop en Nieuwveen.
Nieuws

WionPlus BV heeft SLA en Netwerkbeheer van Nieuwkoop en Nieuwveen.

WionPlus BV heeft vanaf 1 september 2015 het beheer over FTTO Nieuwkoop en FTTO Nieuwveen. Dit netwerk van ±10 kilometer is aangelegd voor de ondernemers op hun industrieterreinen Schoterhoek en De Olm. Daarnaast is er een verbinding tot stand gekomen vanuit industrieterrein Schoterhoek naar de Golf- en Countryclub Liemier en Bed&Breakfast Sfeerstal.
Calamiteitenopslag bij GM Products BV
Nieuws

Calamiteitenopslag bij GM Products BV

GM Products BV verzorgt de opslag en voorraad voor WionPlus BV. Bij storingen op bestaande netwerken zijn zij in staat om altijd de juiste voorraad te hebben en direct te leveren.  
WionPlus BV heeft SLA en Netwerkbeheer van Rotterdam Airport en Hoog16Hoven
Nieuws

WionPlus BV heeft SLA en Netwerkbeheer van Rotterdam Airport en Hoog16Hoven

WionPlus BV heeft een 3 jarige overeenkomst getekend met FR-infra BV voor Rotterdam Airport en Hoog16Hoven.