FTTO Prisma

WionPlus BV heeft de opdracht gekregen en zal starten in het najaar van 2017 met de aanleg van bedrijventerrein Prisma te Bleiswijk. Dit nieuwe industrieterrein zal naar verwachting uit groeien naar 250 bedrijven in allerlei sectoren.

FTTB Loosdrecht fase 5

Naast de aanleg van de Oud-Loosdrechtsedijk van de Stichting Breedband Loosdrecht, heeft WionPlus 10 nieuwbouw woningen aangesloten op glasvezel. De animo ligt op 80% van de woningen om op de Oud-Loosdrechtsedijk over te gaan op deze Triple P snelle verbinding

FTTB Loosdrecht fase 9

WionPlus BV sluit na opdracht van Stichting Breedband Loosdrecht de school De catamaran aan op een 150Mbits snelle glasvezelverbinding. De School de catamaran is de 1e school in Loosdrecht die wordt aangesloten op glasvezel.

FTTB Loosdrecht fase 9a

Naast de aansluiting van de school De Catamaran heeft stichting Breedband Loosdrecht ook besloten de wijk Bleekveld en Drie kampjes als een FTTH aan te sluiten op hun glasvezelnetwerk.

FTTB Loosdrecht fase 2 en 3

WionPlus BV heeft de opdracht gekregen om het resterende tracé op de Oud-Loosdrechtsedijk aan te gaan leggen. Naast het aanleggen van dit tracé zullen wij ook 200 bedrijven/woningen aansluiten op dit netwerk. In het tracé zullen ook nieuwbouw projecten: Porseleinhaven, Kompas en bungalowpark bij Heineke worden meegenomen. Tijdens de aanleg zullen wij ook De Kreek, Het Anker en diverse jachthavens inclusief bestaande woonarken meenemen.

FTTO Sittard

WionPlus BV heeft opdracht gekregen om industrieterrein Sittard Noord aan te gaan leggen op glasvezel. Onze opdrachtgever Datafiber heeft de intentie het gehele industrieterrein te gaan voorzien van een goedkope en snelle internetverbinding voor alle bedrijven.

Rugby vereniging The Pickwick Players uit Deventer

WionPlus BV sluit in een buitengebied van Deventer de Rugby vereniging The Pickwick Players uit Deventer aan in samenwerking met Ziggo. Door de hogere internetsnelheid kunnen zij beter en sneller corresponderen met rugby verenigingen wereldwijd.

Smalland

WionPlus BV gaat alle nutsvoorzieningen verwerken in 1 kabel en leidingen tracé incl. alle maatvoeringen. Als service tekent WionPlus BV alle nieuw geplaatste chalets en bungalows worden opnieuw ingemeten en verwerkt op de digitale ondergrond van Recreatiepark Smalland te Loosdrecht.

Transavia Rotterdam Airport

WionPlus BV gaat Transavia voor Golden Hightech BV aansluiten op het netwerk van Rotterdam Airport. Bij eventuele storingen en reparaties aan de toestellen van Transavia kunnen zij hierdoor aanzienlijk sneller de afhandeling doen.

Verworven mantelovereenkomst met Breedband Wijdemeren

Op 2 oktober 2016 is de handtekening gezet onder een Mantelovereenkomst tussen Stichting Breedband Wijdemeren en WionPlus B.V.
Voor de aanleg en beheer van het glasvezelnetwerk.
Inmiddels in WionPlus B.V. gestart met de aanleg en hopen spoedig de eerste woningen /bedrijven aan te sluiten op het netwerk.

Smalland

WionPlus BV heeft de opdracht en uitvoering ontvangen om iedereen van een glasvezelverbinding te voorzien op het recreatiepark Smalland te Loosdrecht.
De 209 chalets en caravans krijgen tot in de woonkamer een glasvezelverbinding.
Waarschijnlijk is dit het 1e recreatiepark van Nederland die volledig iedereen voorziet van een glasvezelverbinding.
Uitgangspunt is om voor iedere doelgroep maatwerk te leveren.
Ook de jeugd kan nu genieten van de mogelijkheden zoals ze gewend zijn.

Initiatief nemers zijn: Secretariaat VvE Smalland, PlinQ en WionPlus BV.

Ulft - Terborg

Op het project ULFT – Terborg zijn er tijdens een reconstructie van de gemeente vele aanmeldingen voor een aansluiting ontvangen gekomen aan op het adres van IBOIJ Fiber UA.
Als gevolg hiervan heeft WionPlus BV vele opdrachten gekregen om deze bedrijfsaansluitingen te realiseren.
De grootste klant voor IBOIj Fiber UA is het bedrijf Kaak Groep.

Krimpenerwaard

WionPlus BV heeft de opdracht ontvangen om op de Krimpenerwaard namens en voor de bedrijven een glasvezelverbinding tot stand te brengen.
Dit project is volledig turn-key aan ons uitbesteed, en daar zijn wij trots op.
De Lekdijk en de Noord zullen worden voorzien van snelle internet en dataverbindingen, inclusief de zijtakken.

Reconstructie Terborg

Van IBOIJ Fiber UA heeft WionPlus BV de opdracht om het glasvezelnetwerk van IBOIJ Fiber UA uit te breiden.
Deze uitbreiding gaat samen met een reconstructie / revitalisatie van de gemeente ULFT.
Bij deze aanleg sluiten wij direct alle bedrijven 100% aan op het netwerk.

FTTO Heemskerk

Op de trompet 1 en 2 is FiberRevolution BV de uitdaging aangegaan om voor alle MKB’s glasvezel aan te leggen, deze uitdaging zal WionPlus BV namens FiberRevolution BV op zich nemen.
Gebruik wordt er gemaakt van een bestaand netwerk.
De uitdaging is om het bestaande netwerk te onderzoeken en kwalitatief mogelijk te maken voor aanleg en gebruik van een multiduct-systeem.
Hierdoor wordt het mogelijk alle aanmeldingen te voorzien van een glasvezelverbinding.

Maankwartier te Heerlen

Van Teleplaza heeft WionPlus BV de opdracht om het nieuwe gebouw Maankwartier te voorzien van een glasvezelaansluiting.
WionPlus BV verzorgd de volledige aansluiting en het bouwproces bij deze nieuwbouw.

Waalstede vastgoed

Waalstede vastgoed heeft in Nederland 1200 hectare grond langs provinciale wegen en het spoor lopen, dit zijn stroken van 10 meter breed bij 800 meter lang.
WionPlus BV heeft de opdracht om op deze stroken onderzoek te doen naar kabels en leidingen die niet op de klic-meldingen staan vermeld. Hieruit heeft de beheerder de mogelijkheid de kabels en leidingen gedogen maar ook de wettelijke precario rechten hanteren.

FTTO Vlaardingen

Project Vlaardingen is aangelegd in 2014 d.m.v. een revitalisatie vanuit de gemeente.
Intussen hebben de ondernemers in industrieterrein Vettenoord het netwerk over genomen.
WionPlus BV heeft de opdracht om het aangelegde passieve netwerk wat bestaat uit 2x een HDPE 40mm te voorzien van een 110% dekkend glasvezelnetwerk.

Philips Healthcare te Eindhoven

Op het terrein van Philips Healthcare is de revisie niet up-to-date gehouden, hierdoor is de ligging van de 200mm gasbuizen niet meer goed op kaart terug te vinden.
WionPlus BV heeft de opdracht om door middel van detectie en grondradars de gasbuizen opnieuw te lokaliseren en in kaart te brengen voor de wet WION.

FTTO Ulft, Gaanderen, Terborg en Gendringen

Voor IBOIJ Fiber U.A. hebben wij in combinatie met IPfiber BV een coöperatief glasvezelnetwerk aangelegd op 4 industrieterreinen.
Het netwerk is beschikbaar voor alle ondernemers op deze bedrijventerreinen.
De aanleg was ± 11 kilometer en er komen gemiddeld 10 bedrijfsaansluitingen per jaar bij.
Het netwerk zal in de jaren verder uitbreiden.
www.iboijfiber.nl

FTTO Nieuwkoop en Nieuwveen

Door inzet van FiberRevolution BV zijn op de industrieterreinen OLM en Schoterhoek alle bedrijven voorzien wan een glasvezelnetwerk.
Het glasvezelnetwerk is aangelegd met een 110% capaciteit, hierdoor ontstaat er een toekomst vast netwerk.
www.fiberrevolution.nl

FTTO Rotterdam airport

Door inzet van FiberRevolution BV zijn op de industrieterrein Rotterdam Airport alle bedrijven voorzien wan een glasvezelnetwerk.
Het glasvezelnetwerk is aangelegd met een 110% capaciteit, hierdoor ontstaat er een toekomst vast netwerk.
www.fiberrevolution.nl

FTTO Hoog16Hoven

Door inzet van FiberRevolution BV zijn op de industrieterrein Hoog16Hoven alle bedrijven voorzien wan een glasvezelnetwerk.
Het glasvezelnetwerk is aangelegd met een 110% capaciteit, hierdoor ontstaat er een toekomst vast netwerk.
www.fiberrevolution.nl

Diverse na-aansluitingen op FTTO projecten

Voor diverse opdrachtgevers verzorgden wij de na-aansluitingen of klantaansluitingen op industrieterreinen.
Grote klanten als bijvoorbeeld Brunel, Spelt, Lovink en Vertrekhal Rotterdam Airport sluiten wij aan op bestaande glasvezelnetwerken.
Wij verzorgden de volledig aansluiting vanaf vergunning tot oplevering.