Kabel en leiding detectie

In het veld liggen vele soorten ondergrondse kabels en leidingen. Voordat men gaat graven is het noodzakelijk om goede en nauwkeurige informatie over deze kabels en leidingen te verkrijgen. Het gaat hierbij om alle nutsvoorzieningen maar ook de WEES-leidingen dienen goed in kaart gebracht te worden. Het is uw volledige verantwoording om de leidingen van de nutsbedrijven te verifiëren door de wet WION, en schade aan de leidingen te voorkomen. Lokale regels schrijven gewoonlijk voor, dat een leidingzoeker moet worden gebruikt, voordat ontgraving plaats mag vinden. Maar buiten dat, is het een logische stap om de ligging van alle leidingen op te zoeken, te traceren en te markeren alvorens te gaan graven. Beschadigingen van leidingen kan immers grote persoonlijke en financiële consequenties hebben. Bij graafwerkzaamheden raken vaak ondergrondse kabels en leidingen beschadigd. Indien bijvoorbeeld elektriciteitskabels of gaspijpleidingen worden geraakt, zullen de bouwwerkzaamheden moeten worden gestaakt (werkstop) en kan de veiligheid in gevaar komen. Herstelwerkzaamheden kosten zeer veel geld en tijd. Ook kunt u te maken krijgen met kosten van de onderbreking van de nutsvoorzieningen. WionPlus BV kan voor u de kabels en leiding d.m.v. een detectiesysteem in kaart brengen.

Grondradar en onderzoek

Het systeem voor detectie, grondradar en onderzoek, dat wij hanteren geef ons een beeld d.m.v. doorgegeven radiofrequenties wat er aanwezig is in de grond. Met behulp van interne antennes die de sterkte en de richting van het ontvangstsignaal bepalen, wordt de gebruiker de locatie en de richting op de ondergrondse leidingen gewezen. Diepte-aflezing is uitsluitend mogelijk met een signaalgenerator tot maximaal 3 meter diepte. De diepte-metingen zijn uiterst nauwkeurig, met een maximale afwijking van slechts een paar procent. Het in kaart brengen van alle nutsvoorzieningen en WEES-leidingen zal u een veilig gevoel geven.

Rapportage

Voor de rapportage gebruiken wij een standaard incidentformulier, hierop komen alle bevindingen duidelijk te staan.
Wij gebruiken deze opstelling ook om de veroorzaker te traceren en indien mogelijk ook voor de schade te laten tekenen, zodat u deze kosten kunt verhalen.
Bij een incident zullen wij u indien gewenst per uur op de hoogte houden van de vorderingen.
Na herstel krijgt u een volledig en duidelijke rapportage die passend is bij uw bedrijfsprocessen.