Engineering

De losse eindjes aan elkaar knopen is een vak apart, maar wel noodzakelijk om tot een juist product te komen. Zo zien wij ook onze engineering, met als product een complete aanleg met de juiste vergunningen.
Indienen van vergunningsaanvragen worden meer digitaal, met programma’s als MOOR, LIS en ICASS. Bij waterschappen, Hoogheemraadschappen en spoorwegen liggen de eisen weer anders. Geef ons deze uitdagingen en ontlast uzelf van deze stress.

Civiele Technieken

Civiele technieken is meer dan allen maar van A naar B graven, een mooie uitdrukking is dat civiele technieken een toegepaste wetenschap die gericht is op het ontwerp.
Kwaliteit in de grond is voor ons een eis gezien wij in de toekomst ook nog voor u werkzaam willen zijn. Daarom staat er op het werk altijd 1 van onze toezichthouder deze kwaliteitsnorm voor u te bewaken. Civiele ploegen genoeg in Nederland, maar onze eis is geschoolde ploegen die mee mogen praten en denken over de uitvoer in de grond, vooruit denken en constateren d.m.v. proefgleuven waar eventuele obstakels kunnen worden verwacht.
In het bezit zijn van de juiste papieren.
Het straatwerk netjes achterlaten en opleveren aan de gemeentes.
Alles om het gewenste product goed aan u op te leveren.

Optische Technieken

Onze glasvezelmonteurs zijn allround in de technieken Fiber Optics en zijn in het bezit van Dirksen certificaten. Ook hier leggen wij de kwaliteitsnormen hoog, beter een paar uur langer werken dan terug te moeten gaan voor herstel.
Onze materialen worden up-to-date gehouden door middel van een jaarlijkse kalibratie.
De glasvezelmonteur houden zich zelf op de hoogte van de nieuwste glasvezeltechnieken en glasvezelmaterialen.

Reconstructie

Reconstructies geven altijd overlast.
Deze werkzaamheden hebben altijd een lange aanlooptermijn, gezien het hier gaat om het verplaatsen van meerdere nutsvoorzieningen in 1 keer.
WionPlus BV kan deze werkzaamheden voor u uitvoeren en de volledige overname begeleiden.
Door wekelijkse rapportage wordt u betrokken bij het verloopproces.
Wij regelen het voor u.